aInscripcion 3x3 2017-1-1

 

Per a tots els que preferiu fer una transferència i no un ingrés aquest es el nostre número de compte en format IBAN del BNM (Bano Mare Nostrum – Caja Murcia)
 
ES52 0487 0355 1020 0700 0155
 
No espereu fins última hora!